Badanie wr w ciąży – co trzeba o nim wiedzieć?

Badanie WR w ciąży to badanie tzw. odczynu Wassermana, czyli mianowicie test pod kątem zachorowania na kiłę. A dokładniej badanie takie wykonuje się w I i w III trymestrze ciąży. A co do szczegółów to wynik dodatni oznaczać może bardzo wysokie ryzyko komplikacji zdrowotnych dla płodu. A ponadto w zależności od okresu, w którym to nastąpiło zakażenie, rezultatami może być i to zarówno tak poronienie, jak i obumarcie dziecka w macicy lub wystąpienie kiły wrodzonej. Z kolei w przypadku dodatniego odczynu jakie wykaże badanie WR w ciąży # konieczne staje się natychmiastowe rozpoczęcie leczenia ciężarnej antybiotykiem. Co więcej, warto dodać, że wczesne wykrycie oraz leczenie kiły oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko może urodzić się zdrowe.

Odczyn Wassermanna (WR) stanowi zatem podstawowe badanie serologiczne w diagnostyce kiły. A więc badanie WR w ciąży umożliwia odpowiednie wczesne rozpoznanie kiły oraz monitorowanie jej leczenia. A musisz wiedzieć, że kiła to układowa choroba zakaźna, która przenoszona jest drogą płciową. Z kolei najpoważniejszym jej powikłaniem staje się zajęcie układu nerwowego i – oczywiście w wypadku kiły w ciąży – kiła wrodzona u maleństwa. Warto zatem pamiętać, że badanie WR w ciąży trzeba wykonać m.in. w przypadku wystąpienia objawów kiły (czyli np. wysypki na całym ciele). A warto wiedzieć, że kiła zaliczana zostaje do chorób przenoszonych drogą płciową, chociaż może mieć także postać schorzenia wrodzonego. Ponadto, szczególnie niebezpieczna staje się kiła w ciąży – a to dlatego, że istnieje bowiem ryzyko przeniesienia tej groźnej choroby na płód za pośrednictwem łożyska albo w czasie porodu. A zatem zaniedbania w leczeniu kiły podczas ciąży mogą prowadzić matkę do porodu przedwczesnego, a także samoistnego poronienia, a często nawet do zgonu noworodka. Badanie wr w ciąży na kiłę wykonuje się zazwyczaj w pierwszym, a następnie w trzecim trymestrze ciąży. A zatem jeśli spodziewasz się dziecka to koniecznie przebadaj się, bo lepiej mieć pewność czy nie ma zagrożenia taką chorobą. A warto to zrobić dla dobra swojego dziecka.