Jak wykonywać pomiary nanocząstek

Pomiary nanocząstek http://nanoczastki.pl/pomiary-nanoczastek/ to zadanie, które nie wymaga niezwykle trudnego przygotowania czy odpowiednich zdolności. Jest to zadanie, które coraz częściej jest koniecznym do wykonania w wielu branżach, takich jak na przykład geologia, gazownictwo, budownictwo, farmacja czy ochrona środowiska. Jest to zadanie bardzo ważne ze względu na kontrolę jakości, która powinna być przeprowadzana już na pierwszych etapach produkcji, ale także pod jej koniec, kiedy mamy gotowy produkt i koniecznym jest jego sprawdzenie. Z tego względu coraz więcej firm poszukuje urządzeń, które będą stosunkowo proste w obsłudze oraz które pozwolą na jak najlepsze oraz najbardziej dokładne sprawdzenie danej cząsteczki.
Zadanie, które wiąże się z pomiarami to odpowiednie przygotowanie próbki do badania. Pomiary nanocząstek powinny odbywać się przy wykorzystaniu próbki, która jest oczyszczona, a co ważniejsze, która jest reprezentatywna i odzwierciedla właściwości, które posiada cały materiał, a nie tylko jego jedna część. Do badania wielkości cząstek zazwyczaj wykorzystuje się metodę absorbcji oraz dyfrakcji światła. Większość urządzeń służących do pomiarów opiera się na metodzie dynamicznego rozpraszania światła, które polega na zdyspergowaniu cząstki w cieczy oraz oddziaływaniu na nią odpowiednim światłem lasera. Światło to, w kontakcie z cząsteczką ulega rozproszeniu i poszczególne wiązki światła są odbierane przez receptory znajdujące się na krawędziach pojemnika. Detektory za każdym razem odbierają inny sygnał co spowodowane jest drganiami wytwarzanymi przez ruchy Browna, które oddziałują na daną cząsteczkę. Dzięki tym ruchom oraz wykorzystaniu równania Stokesa-Einsteina możliwe jest przeliczenie rozkładu wielkości cząstek. W tej metodzie wykorzystuje się również opatentowaną technikę NIBS, gdzie detektory ustawione są pod kątem 173 stopni. Dzięki temu pomiary nanocząstek są niezwykle czułe oraz są możliwe nawet w wysokich stężeniach.