Na czym polega analiza wielkości cząstek?

Analiza wielkości cząstek http://nanoczastki.pl/analiza-wielkosci-czasteknanoczastek/ ciał stałych wykorzystywana jest obecnie w szerokim przekroju branż – mowa tutaj między innymi o budownictwie, geologii, ochronie środowiska, farmacji, drogownictwie oraz metalurgii. W wymienionych oraz w szeregu innych gałęzi gospodarki odgrywa niezwykle istotną rolę kontrolowania jakości już na etapie produkcyjnym, jak i w trakcie oceny gotowego wyrobu. W związku z tym rynkowe zapotrzebowanie na proste w obsłudze i przede wszystkim niezawodne urządzenia pozwalające na dokonywanie tego typu analiz cały czas wzrasta.
Jak podaje literatura naukowa, analiza wielkości cząstek korzysta przede wszystkim z dwóch elementarnych zjawisk znanych z badań optycznych – mowa o dyfrakcji oraz absorpcji. Każde z nich jest identyfikowane podczas przechodzenia wiązek światła niespolaryzowanego przez cząsteczki ciał stałych. Dzisiejsze narzędzia służącego do wykonywania tego typu pomiarów pozwalają na pełną automatyzację całego procesu oraz późniejszą szczegółową obróbkę pozyskanych w ten sposób danych.
Należy zwrócić jednak uwagę, że nawet pomimo dużej dokładności obecnych urządzeń pomiarowych, nieprawidłowe przygotowanie próbki może doprowadzić do uzyskiwania niedokładnych lub wręcz fałszywych wyników. W związku z tym zaleca się korzystanie z próbek reprezentatywnych oddających właściwego całego badanego materiału. Sam sprzęt uzupełniony musi zostać również o właściwe oprogramowanie komputerowe pozwalające na analizę oraz przetworzenie uzyskiwanych danych. W związku z tym zaleca się korzystanie jedynie z produktów sprawdzonych i doświadczonych wytwórców, za których jakością przemawia wieloletnie doświadczenie oraz pozytywne opinie klientów.
Jako ciekawostkę warto podać fakt istnienia przedsiębiorstw, w których przedsiębiorca lub osoba prywatna może zamówić analizę na życzenie, również w formie online. Analiza wielkości cząstek w odpowiednich warunkach jest bowiem cały czas procesem niezwykle kosztownym – szczególnie ze względu na ceny samych maszyn służących do jej przeprowadzenia.