Tag Archives: pomiary nanocząstek

Wielkości cząstek – do czego są przydatne

Pomiary nanocząstek http://nanoczastki.pl/pomiary-nanoczastek/ są niezwykle ważnym zadaniem, którym zajmują się osoby z działu kontroli jakości. Takie badanie należy przeprowadzać już podczas pierwszych etapów danej produkcji, ale także podczas ostatecznej oceny danego, przygotowanego produktu. Takie zadanie powinno być wykonywane wielu przedsiębiorstwach z różnego rodzaju gałęzi przemysłu. Mowa tu głównie o geologii, farmacji, ochronie środowiska, budownictwie czy gazownictwie oraz o metalurgii. Rozwój nauki, ale także tych gałęzi przemysłu sprawił, że wzrasta

Jak wykonywać pomiary nanocząstek

Pomiary nanocząstek http://nanoczastki.pl/pomiary-nanoczastek/ to zadanie, które nie wymaga niezwykle trudnego przygotowania czy odpowiednich zdolności. Jest to zadanie, które coraz częściej jest koniecznym do wykonania w wielu branżach, takich jak na przykład geologia, gazownictwo, budownictwo, farmacja czy ochrona środowiska. Jest to zadanie bardzo ważne ze względu na kontrolę jakości, która powinna być przeprowadzana już na pierwszych etapach produkcji, ale także pod jej koniec, kiedy mamy gotowy produkt i koniecznym jest jego sprawdzenie. Z tego względu coraz więcej