Tag Archives: szkolenia ppoż

Jakie są szkolenia ppoż?

Szkolenia ppoż dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie to jeden z rodzajów szkoleń jakie powinny być przeprowadzone w każdej firmie. Szkolenie takie kierowane jest zarówno do pracowników jak i pracodawców. Szkolenia popoż mają na celu uzupełnienie wiedzy z obszaru ochrony ppoż a także nabycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Tematyka szkolenia ppoż obejmuje różne zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową. Część teoretyczna obejmuje zagrożenie pożarowe, zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu oraz rozmieszczenie sprzętu