Tag Archives: szkolenia ppoż

Na czym polegają szkolenia ppoż?

Celem szkolenia ppoż jest przygotowanie pracowników z zakresu najważniejszych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń oraz instalacji budynków, obiektów i terenów, a także zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są na terenie całego kraju. Ośrodki szkoleniowe to często zespoły specjalistów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieny pracy i ochrony zdrowia, które specjalizują się w tematyce ppoż. W realizację wielu projektów angażowani są najlepsi eksperci z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem

Jakie są szkolenia ppoż?

Szkolenia ppoż dla osób odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożarów w firmie to jeden z rodzajów szkoleń jakie powinny być przeprowadzone w każdej firmie. Szkolenie takie kierowane jest zarówno do pracowników jak i pracodawców. Szkolenia popoż mają na celu uzupełnienie wiedzy z obszaru ochrony ppoż a także nabycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Tematyka szkolenia ppoż obejmuje różne zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową. Część teoretyczna obejmuje zagrożenie pożarowe, zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu oraz rozmieszczenie sprzętu