Wielkości cząstek – do czego są przydatne

Pomiary nanocząstek http://nanoczastki.pl/pomiary-nanoczastek/ są niezwykle ważnym zadaniem, którym zajmują się osoby z działu kontroli jakości. Takie badanie należy przeprowadzać już podczas pierwszych etapów danej produkcji, ale także podczas ostatecznej oceny danego, przygotowanego produktu. Takie zadanie powinno być wykonywane wielu przedsiębiorstwach z różnego rodzaju gałęzi przemysłu. Mowa tu głównie o geologii, farmacji, ochronie środowiska, budownictwie czy gazownictwie oraz o metalurgii. Rozwój nauki, ale także tych gałęzi przemysłu sprawił, że wzrasta popyt na różnego rodzaju urządzenia, które posiadają odpowiednie oprogramowanie i są łatwe w obsłudze, dzięki czemu możliwym jest przeprowadzenie odpowiedniego pomiaru.
Aby móc wykonywać odpowiednie pomiary nanocząstek nie tylko ważne jest wybrane urządzenia, ale bada cząstka sama w sobie. Naukowcy tworzący pisma do branżowych czasopism wielokrotnie podkreślają iż niezwykle ważne jest odpowiednie dobranie próbki do badania. Powinna ona stanowić grupę reprezentatywną, czyli odzwierciedlać właściwości całej badanej próbki czy materiału. Jeżeli jesteśmy pewni, że dana próbka jest tą odpowiednią, możemy przejść do głównego badania. Zazwyczaj w celu określenia wielkości cząstki wybiera się metodę dynamicznego rozpraszania światła (DLS- Dynamic Light Scattering), które polega na oddziaływaniu na zdyspergowaną w cieczy cząsteczkę przez promień lasera. Światło tego lasera ulega rozproszeniu i jest odbierane przez detektory, które znajdują się na różnych krawędziach konkretnego pojemnika. Każdy sygnał, które jest odbierany przez detektor jest inny, co spowodowane jest wywoływaniem na cząsteczce drgań za pomocą ruchów Browna. Dzięki temu można wykorzystać równanie Stokesa-Eintsteina, które pozwala na przeliczenie rozkładu wielkości cząstek. W tym wszystkim wykorzystuje się również opatentowaną technikę NIBS, w której detektor ustawiany jest pod kątem 173 stopni. Taka konfiguracja pozwala zachować najwyższą czułość oraz pozwoli na wykonanie pomiarów w wysokich stężeniach. Pomiary nanocząstek często warto wykonywać podwójnie, aby upewnić się czy aby na pewno dany wynik jest odpowiedni.